yabo官方网站

关于寄发湖北省艺术类新生录取通知书的通告
????????

??? 我院湖北省艺术类专业的招生录取工作于2日结束,今天上午,我院收到湖北省招生办邮寄的录取新生名册及录取信息确认表。该省艺术类专业的新生录取通知书及录取信息确认表,我院于今天下午用特快专递的方式寄发,望考生留意查收。如未收到录取通知书,请和我办黄老师联系, 电话:0898-31690900。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? yabo官方网站招生办公室
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○○七年八月五日

发布:李俊青
yabo官方网站-yabo亚搏官方网站