yabo官方网站

关于寄发河南省新生录取通知书的通告
????????

????? 我院河南省招生录取工作于今天中午全部结束,该省平行志愿新生录取通知书,我院于今天下午用特快专递的方式寄发(第一志愿新生录取通知书已于24日下午用特快专递寄发),望考生留意查收。

????? 如未收到录取通知书,请和我院招生办联系。联系人:王老师? 电话:0898-31690060。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? yabo官方网站招生办公室
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○○六年八月二十六日

发布:李俊青
yabo官方网站-yabo亚搏官方网站