yabo官方网站

我院面向初中招生“计算机辅助设计”专业录取新生名单
????????

您可以通过此地址http://www.hnspi.net/zhaosheng/search/查询个人情况及专业!

0405050109? 陈小恋? 0408023205? 陈明元? 0414011514? 王启超? 0406013104? 陈吉兰? 0406021112? 陈华日? 0405020905? 邓琼婉? 0406015114? 高扬? 0406015819? 曾青男? 0406030819? 陈丹凤? 0406023017? 林桂恋? 0416022326? 庄亚引? 0418010415? 卢晖? 0412040321? 王三梅? 0412021218? 杨祝丽? 0410012926? 王银梅? 0410011122? 岱小琳? 0417010628? 麦汉冲? 420043018 符向容 420131312 邝玉珑 420133001 伍人麒 420131709 李亚苗 420134230 伍孟秋 401055030 周克师

发布:李俊青
yabo官方网站-yabo亚搏官方网站